hrvatski english
 
CHRONOS Info d.o.o. je privatna Hi-Tech konzultantska tvrtka koja se bavi pružanjem usluga u oblasti ITC savjetovanja, marketinga, upravljanja projektima, management konzaltinga, poslovnog savjetovanja te organizacijom seminara, radionica i drugih vidova obrazovanja u Hrvatskoj i zemljama u regiji...
 

ISO 9001
Q-674
 
 
CHRONOS info kontakt
Medvedgradska 35
10000 Zagreb, Hrvatska
   
tel:

fax:
01-4667-059
01-4667-562
01-4666-977
   
e-mail: chronos@chronos.hr
 
 



 
www.icmci.org

 
www.europa.eu

 
www.ilo.org

 
www.oecd.org

 
www.hup.hr

 
www.zagreb.hr

Upravljanje projektima

Projekt je sredstvo organiziranja međusobno povezanih aktivnosti u određeni redoslijed kako bi se ostvarili unaprijed određeni ciljevi u određenom vremenskom okviru!

Projekt je cjelovit, zaokružen, višeslojan pothvat čijim izvršenjem treba postići određeni cilj u zacrtanom vremenu, uz određene uvjete (troškovi, kadrovi i općenito resursi)

Project management ili upravljanje projektom skup je vještina, tehnika, aktivnosti i znanja koja se primjenjuju sa ciljem ispunjenja projektnog zahtjeva; procjena budžeta, resursa potrebnih za izvođenje projekta, analiza troškova, itd. Skupom navedenih aktivnosti u biti se olakšava posao djeleći projekt na više nivoa te se provodi primjena i uklapanje upravljačkih procesa, inicijacije, planiranja, izvršenja, nadzora i kontrole te zatvaranja projekta. Te aktivnosti omogućuju maksimalno detaljno praćenje svih faza realizacije. Pruža se mogućnost kreiranja većeg broja projektnih predložaka, koji se prema potrebi mogu prilagođavati specifičnom projektu.Osoba zadužen za postizanje ciljeva projekta naziva se upravitelj ili rukovoditelj projekta (Project Manager). Upravljanje projektom uključuje:

 • utvrđivanje zahtjeva
 • postavljanje jasnih i ostvarivih ciljeva
 • uspostavu ravnoteže između suprostavljenih zahtjeva na kvalitetu, doseg, vrijeme i trošak
 • prilagodbu specifikacija, planova i pristupa interesima i očekivanjima različitim zainteresiranim stranama

Udruga za Projekt Management izvršila je podjelu Područja upravljanja projektom na:

 • Koordinacija projekta (eng. Project Integration Management)
 • Upravljanje dosegom projekta (eng. Project Scope Management)
 • Upravljanje vremenskim rasporedom projekta (eng. Project Time Management)
 • Upravljanje troškovima projekta (eng. Project Cost Management)
 • Upravljanje kvalitetom projekta (eng. Project Quality Management)
 • Upravljanje ljudskim resursima projekta (eng. Project Human Resource Management)
 • Upravljanje razmjenom informacija u projektu (eng. Project Communications Management)
 • Upravljanje rizicima projekta (eng. Project Risk Management)
 • Upravljanje nabavom za potrebe projekta (eng. Project Procurement Management).
 
vrh stranice

Naše publikacije

 

Arhiva
Pogledajte prijašnje artikle, vijesti, i ostalo na stanicama po ovim linkom...
 
Download
Kliknite ovdje da bi ste pogledali što imamo ponuditi na download od dokumenata i ostalog sadržaja vezanog za našu djelatnost...
 
Press clipping
Na ovim stranicama pogledajte kako mediji gledaju na aktivnosti naše firme: izvadci iz dnevnog tiska, specijaliziranih časopisa, radija, televizije i drugih medija...
 
Mapa weba
Sažeti pregled linkova i podlinkova web site-a chronos.hr možete pogledati ovdje