hrvatski english
 
CHRONOS Info d.o.o. je privatna Hi-Tech konzultantska tvrtka koja se bavi pružanjem usluga u oblasti ITC savjetovanja, marketinga, upravljanja projektima, management konzaltinga, poslovnog savjetovanja te organizacijom seminara, radionica i drugih vidova obrazovanja u Hrvatskoj i zemljama u regiji...
 

ISO 9001
Q-674
 
 
CHRONOS info kontakt
Medvedgradska 35
10000 Zagreb, Hrvatska
   
tel:

fax:
01-4667-059
01-4667-562
01-4666-977
   
e-mail: chronos@chronos.hr
 
  
www.icmci.org

 
www.europa.eu

 
www.ilo.org

 
www.oecd.org

 
www.hup.hr

 
www.zagreb.hr

Upravljanje promjenama

“Nema ništa loše u promjeni ako je ona u pravom smjeru. Za poboljšanje – mijenjaj, za savršenstvo – mijenjaj često.”, W.Churchill

Organizacijske promjene predstavljaju uvođenje novih postupaka ili tehnologije radi usklađivanja organizacije s dinamičnim zahtjevima poslovne okoline. Promjene se ne uvode isključivo zbog njih samih, one se pokreću radi dostignuća precizno definiranih ciljeva poput, primjerice poboljšanja produktivnosti ili otvaranja novih tržišta. Organizacijskim promjenama postiže se podizanje životnog ciklusa na višu razinu.

Vrste promjena:

 • Radikalne promjene - znače temeljnu promjenu organizacije i poslovne filozofije. Ništa nije pošteđeno ponovnog promišljanja, redizajna ili reinženjeringa. U ove promjene ubrajamo Business Process Reengineering - radikalan redizajn organizacijske strukture i procesa.
 • Inkrementalne promjene - odvijaju se u ciklusima. Organizacija se povremeno mijenja i pokušava se dovesti u stanje poslovne ravnoteže koja neprestano izmiče dinamičnim promjenama u okruženju. Ovaj koncept temelji se na ideji da je potrebno kapitalizirati postignuća prethodnih promjena da bi se krenulo u novu.Ovu vrstu promjena čini Benchmarking - metoda s kojom se mjere odlike najboljih tvrtki te u skladu s tim unaprjeđivanje vlastitih procesa.
 • Kontinuirane promjene - promjene predstavljaju neprekidno, svakodnevno unapređenje poslovnih procesa i organizacije. Pod njima podrazumijevamo sljedeće:
 • Balanced Scorecard - usmjeren je na četiri strateške skupine pokazatelja uključujući kupce, unutrašnje procese, učenje i razvoj te financije.
 • Continuous Improvement - povećanje razine zadovoljstva kupaca tehnikom neprekidnog inkrementalnog poboljšavanja poslovnog procesa. Prati napredak prema postavljenim strateškim ciljevima na svim organizacijskim razinama.
 • Organisational Culture Change - duboka organizacijska preobrazba koja uključuje promjenu temeljnih vrijednosti, normi ponašanja, vjerovanja i sličnog među svim članovima organizacije.
 • Quality Management (ISO 9000, Baldridge Aword, Deming Price) - uspostavljanje sustava kakvoće putem definiranja i nadzora poslovnih procesa unutar organizacije.
 • Knowledge Management - okretanje prikupljanju kritično potrebnog organizacijskog znanja radi podizanja kapaciteta postizanja rezultata. Gotovo uvijek uključuje naprednu uporabu računalne tehnologije.
 • Learning Organization - sposobnost učenja u budućnosti će predstavljati jedinu konkurentsku prednost. Uključuje uporabu principa teorije sustava.

Razlozi organizacijskih promjena uglavnom se svode na nekoliko razloga:

 • preuzimanje - promjena jedne ili više osoba u vrhu menadžmenta koju provodi novi vlasnik.
 • smjena uprave - postojeći vlasnik mijenja jednu ili više osoba u vrhu menadžmenta radi provođenja promjena.
 • napredovanje - uvođenje promjena koju provodi novi izvršni direktor nakon što je stari otišao redovnim putem.
 • reorganizacija - kad postojeća uprava pokušava provesti promjene. Ako to ne radi samostalno već uz pomoć vanjske, najčešće konzultantske, kuće, govorimo o katalitičkoj promjeni.

“Nema ništa loše u promjeni ako je ona u pravom smjeru. Za poboljšanje – mijenjaj, za savršenstvo – mijenjaj često.”, W.Churchill

vrh stranice

Naše publikacije

 

Arhiva
Pogledajte prijašnje artikle, vijesti, i ostalo na stanicama po ovim linkom...
 
Download
Kliknite ovdje da bi ste pogledali što imamo ponuditi na download od dokumenata i ostalog sadržaja vezanog za našu djelatnost...
 
Press clipping
Na ovim stranicama pogledajte kako mediji gledaju na aktivnosti naše firme: izvadci iz dnevnog tiska, specijaliziranih časopisa, radija, televizije i drugih medija...
 
Mapa weba
Sažeti pregled linkova i podlinkova web site-a chronos.hr možete pogledati ovdje