hrvatski english
 
CHRONOS Info d.o.o. je privatna Hi-Tech konzultantska tvrtka koja se bavi pružanjem usluga u oblasti ITC savjetovanja, marketinga, upravljanja projektima, management konzaltinga, poslovnog savjetovanja te organizacijom seminara, radionica i drugih vidova obrazovanja u Hrvatskoj i zemljama u regiji...
 

ISO 9001
Q-674
 
 
CHRONOS info kontakt
Medvedgradska 35
10000 Zagreb, Hrvatska
   
tel:

fax:
01-4667-059
01-4667-562
01-4666-977
   
e-mail: chronos@chronos.hr
 
  
www.icmci.org

 
www.europa.eu

 
www.ilo.org

 
www.oecd.org

 
www.hup.hr

 
www.zagreb.hr

Financiranje projekata iz EU fondova

Uvod i podloga
Europska komisija započela je sa Hrvatskom pregovore oko njenog ulaska u EU u 2005. godini, me?utim Hrvatska ima status kandidata već od 18.06.2004.g. Samim time jedinicama lokalne i regionalne samouprave, kao i drugim subjektima iz Hrvatske pružena je mogućnost za financiranja i sudjelovanja u projektima na raznim područjima u EU. Tijekom ove i slijedeće godine značajno ć se povećati broj programa i mogućnosti financiranja otvorenih jedinicama lokalne i regionalne samouprave.
U nastojanju da pomogne JLS I RS u pripremama za sudjelovanje u programima EU Chronos Info razvio je program treninga oko financiranja iz EU programa u obliku jednodnevnih, dvodnevnih ili višednevnih seminara i radionica
Na seminarima se polaznici ukratko upoznaju s Europskom Unijom i programima koji nude sufinanciranje, ali se nudi praktična pomoć u razvoju i pripremi aktualnih projektnih prijedloga u EU, a koje su vezane za Hrvatsku. Na radionicama se stiču praktična znanja potrebna za pripremu i izradu prijedloga projekta kao i projekata, a prema metodologiji koju zahtijeva EU, obrađuju se uvjeti i postupak izbora projekata, uspostavljanje partnerstava, i detaljno se obrađuje sva potrebna dokumentacija u njenom administrativnom i tehničkom dijelu. Posebna se pažnja posvećuje pripremi i izradi dijelova projekta kao i metodama evaluacije prijedloga projekata.
Polaznici se također upoznaju s izvorima važnih i potrebnih informacija vezanim za financiranje projekata i načinom njihove uporabe, procedurama nakon predaje projektnih prijedloga, načinima uspješnog pregovaranja s Europskom Komisijom.
Na taj način polaznici seminara bivaju osposobljeni da razumiju metodologiju izrade projektnih prijedloga, usvajaju procedure vođenja projekata u realizaciji te stiču znanja potrebna za uspješno apliciranje projekata.
Ovaj program se realizira kao trodnevni seminar na kojem se polaznici stječu neophodno potrebna znanja iz povijesti, strategija i politika EU, procesa probližavanja RH, s posebnim naglaskom na teoretski dio i treninge koji obuhvaćaju praktičan rad i omogućuju što uspješniji razvoj i apliciranje projekata za korištenje financijskih sredstava iz fondova EU.
Seminar se sastoji od 3 modula čiji je glavni cilj pomoći polaznicima u razumijevanju, razvoju i kvalitetnom i uspješnom apliciranju projekata na EU izvore financiranja.

Karakteristike seminara
Seminar «Apliciranje na EU predpristupne fondove» u teoretskom dijelu bazirati će se na praktičnim primjerima i savjetima koji će objasniti karakteristične i praktične potrebe poznavanja teorije EU i procesa približavanja RH. Dok će se veći dio seminara vezan direktno uz izradu projekata zasnivati na jednostavnim objašnjenjima i načinima izrade projekata.

Edukacijski moduli:

 • MODUL 1 – Osnove EU, proces pridruživanja i obveze RH
 • MODUL 2 – Politike i fondovi EU s naglaskom na regionalnu politiku EU
 • MODUL 3 – Projektne ideje i izrada projektnog prijedloga, osnove upravljanja
  projektnim ciklusom, mogućnosti financiranja projekata
SADRŽAJ SEMINARA

MODUL 1
Ovaj modul obuhvaća teoretsko predavanje o povijesti EU integracija, pravnim aspektima, institucijama EU, načinima donošenja odluka, procesu proširenja EU. Obuhvaća i strategije i pravne akte koje obvezuju RH, opis postupaka koje mora provesti te kako se sve nadređene strategije i pravni akti odnose na projekte jedinica lokalne i regionalne samouprave. Važnost ovog dijela ogleda se u činjenici da aplikanti kroz svaki projekt moraju pokazati poštivanje i implementaciju horizontalnih i vertikalnih razvojnih prioriteta EU.

 • Povijest zajedničke Europske politike i kratki pregled sustava rada i odlučivanja u EU
  1. kratka povijest EU integracija
  2. povezanost EU politike, EU institucija i EU sustava financiranja
  3. načini donošenja odluka
  4. proces proširenja EU
 • Proces pridruživanja i obveze Republike Hrvatske
  1. Motivi RH za pridruživanje EU
  2. Tijek pregovaranja i pridruživanja EU
  3. Krovni dokumenti koji reguliraju odnose EU i RH tijekom procesa pridruživanja i njihov značaj
  4. Stateški dokumenti RH uvjetovani procesom pridruživanja, važni za razvoj projekata

MODUL 2
Ovaj modul obuhvaća teoretsko predavanje kao i vježbe o politikama i fondovima EU s naglaskom na regionalnu politiku EU koja je od posebne važnosti za razvoj i financiranje projekata jedinica lokalne i regionalne samouprave. Cilj ovog modula je upoznati sudionike s fondovima koji su već dostupni i koji biti će dostupni u procesu približavanja i u statusu punopravnog članstva, to su predpristupni, strukturni i kohezijski fondovi, s posebnim naglaskom na IPA-u, koji počinje u 2007. Kroz ovaj modul konzultanti će se upoznati o načinu kombiniranog financiranja projekata iz nekoliko različitih izvora, poput EIB-a, EIF-a, Comunity programa, Svjetske banke, kao i mogućnostima sufinanciranja projekata od strane fondova izvan EU.

 • Regionalne politike EU i RH
  1. Razvoj regionalne politike EU i regionalna politika u RH
  2. Regionalni i lokalni strateški dokumenti u RH važni za razvoj i apllikaciju
   projekata
 • Izvori financiranja projekata
  1. Predpristupni instrumenti (PHARE, SAPARD, ISPA, CARDS,s naglaskom na dolazeći instrument u 2007.- IPA-u)
  2. Strukturni fondovi (ERDF, ESF, EAGGF, FIFG) i kohezijski fondovi
  3. Community Initiatives (INTERREG III., URBAN II., EQUAL, LEADER+)
  4. Drugi izvori financiranja projekata EIB, EIF, Svjetska banka i dr.
  5. Izvori informacija, korisni linkovi u RH i inozemstvu

MODUL 3
Ovaj modul se sastoji od kraćeg teoretskog dijela i uglavnom se provodi kroz grupne vježbe. Obuhvaća osmišljavanje projektne ideje i izradu projektnog prijedloga, trikove i savjete kako što bolje i lakše napisati projektni prijedlog koji prethodi projektu koji se aplicira, te pisanje i kandidiranje projekta. Ovaj modul daje poseban naglasak na Upravljanje projektnim procesima i razvoj projekta. Posebna pažnja se posvećuje razradi ciljeva, korelaciji s nadređenim strateškim dokumentima, izradu logičke matrice. analizu dionika u projektu, analizu problema i izradu problemskog stabla, analizu strategije projekta i dr.

 1. Kako odabrati adekvatnu projektnu temu prilagođenu izvoru sredstava
 2. Kako odrediti komparativnu prednost odabrane teme u odnosu na slične projekte
 3. Uvjetovanje nadređenim dokumentima – sektorski programi
 4. Izrada projektnog prijedloga

Na kraju seminara polaznici će uz ostalo imati potpuno jasnu projektnu ideju, preliminarni akcijski plan, ideju o projektnim rezultatima, listu reursa koja im je potrebna za provedbu projekta, kao i preliminarni budget.

 1. Priprema za izradu projekta
 2. Ključna načela Projektnog ciklusa
 3. Logička matrica
 4. Analiza dionika
 5. Analiza problema – izrada problemskog stabla
 6. Analiza ciljeva
 7. Analiza strategija
 8. Budget projekta
 9. Izrada projekta i njegovo kandidiranje
 10. Primjeri dobrih projekata i razlozi njihova odobrenja
vrh stranice

Naše publikacije

 

Arhiva
Pogledajte prijašnje artikle, vijesti, i ostalo na stanicama po ovim linkom...
 
Download
Kliknite ovdje da bi ste pogledali što imamo ponuditi na download od dokumenata i ostalog sadržaja vezanog za našu djelatnost...
 
Press clipping
Na ovim stranicama pogledajte kako mediji gledaju na aktivnosti naše firme: izvadci iz dnevnog tiska, specijaliziranih časopisa, radija, televizije i drugih medija...
 
Mapa weba
Sažeti pregled linkova i podlinkova web site-a chronos.hr možete pogledati ovdje