hrvatski english
 
CHRONOS Info d.o.o. je privatna Hi-Tech konzultantska tvrtka koja se bavi pružanjem usluga u oblasti ITC savjetovanja, marketinga, upravljanja projektima, management konzaltinga, poslovnog savjetovanja te organizacijom seminara, radionica i drugih vidova obrazovanja u Hrvatskoj i zemljama u regiji...
 

ISO 9001
Q-674
 
 
CHRONOS info kontakt
Medvedgradska 35
10000 Zagreb, Hrvatska
   
tel:

fax:
01-4667-059
01-4667-562
01-4666-977
   
e-mail: chronos@chronos.hr
 
  
www.icmci.org

 
www.europa.eu

 
www.ilo.org

 
www.oecd.org

 
www.hup.hr

 
www.zagreb.hr

Društveno odgovorno poslovanje

Predstavnik CHRONOS Info-a sudjelovao je na projektu edukacije za društveno odgovorno poslovanje DOP koje je još u listopadu 2006. godine započela Udruga poslovnih savjetnika u suradnji sa partnerskim organizacijama MAP savjetovanja i UNDP. Suradnjom stručnjakinja i stručnjaka različitih specijalnosti razvijeno je pet modula o ključnim aspektima društveno odgovornog poslovanja:

Modul 1: Uvod u društveno odgovorno poslovanje i poslovnu etiku
Modul 2: Društveno odgovorno poslovanje za održivi razvoj i zaštita okoliša
Modul 3: Društveno odgovorno upravljanje ljudskim resursima i afirmacija ljudskih
prava u radnoj okolini
Modul 4: Društveno odgovorno ulaganje u zajednicu
Modul 5: Kako organizirati izvještavanje o DOP-u i održivom razvoju

Konzultant CHRONOS Info- je prisustvovala pilot seminaru svih pet DOP modula održanih u ožujku i svibnju ove godine
Nakon svakog modula organizirane su fokus grupe za polaznike pojedinog modula gdje su za istraživanje agencije PULS iznosili svoje dojmove o seminaru. Svi moduli su iznimno dobro ocijenjeni a sugestijama polaznika i unaprijeđeni.
U sklopu radionica sudionici su pregledali postojeća izvješća o održivosti, izvješća o drušveno odgovornom poslovanju i o zaštiti okoliša nekolicine kompanija u Hrvatskoj.

Ovdje na našoj stranici donosimo Vam osvrt naše konzultantkinje na Izvješće o održivom razvoju podružnice švicarske tvrtke Holcim Hrvatska iz 2004. godine, vezan uz peti Modul: Kako organizirati izvješćivanje o DOP-u i održivom razvoju.

Tvrtka Holcim je jedna od vodećih svjetskih dobavljača cementa, agregata betona i usluga vezanih uz gradnju; u Hrvatskoj ima tvornicu cementa, dva terminala za cement, šest tvornica betona i jedan kamenolom agregata. Trenutno zapošljava oko 350 ljudi.
Izvješće tvrtke Holcim, uz izvješća ostalih kompanija možete naći na službenoj stranici Hrvatskog poslovnog savjeta za održivi razvoj www.hrpsor.hr.

 

HOLCIM

Kao proizvođača cementa neupučeni bi lako mogli tvrtku Holcim svrstasti u kategoriju zagađivača, no u njihovoj „kući“ su stvari mnogo drugačije, „čisti“ se na sve strane, svaki segment poslovanja, oni već dotjerani napreduju dalje dok se onima kojima je potrebno i te kako posvećuje pažnja.
Tvrtka Holcim u svom je Izvješću o održivom razvoju iz 2004. godine spretno i na zanimljiv i pristupačan način izvjestila o trobilančnom pristupu poslovanja, te obavijestila javnost o njihovom financijskom stanju, radnoj okolini, ljudskim resursima, suradnji sa lokalnom zajednicom a velik dio izvješća posvetili su tehnologijama i metodama koje koriste u proizvodnim procesima i načinu na koji vode brigu o okolišu, kvaliteti i sigurnosti. Također iznose ciljeve za budućnost u kojima se lakoćom isčitava želja da i dalje unaprijeđuju poslovanje temeljeno na održivom razvoju.

Prepoznali su da je rukovođenje trobilančnim razmišljanjem ključno pri donošenju svih poslovnih odluka, te da je od početka potrebno uključiti pitanja okolišnog i društvenog utjecaja.
Holcim, svoju startegiju vidi kao kuću sa sloganom „Dome, slatki dome“. U izvješću su iznjeli simpatičan grafički prikaz kuće čiji temelj (osnovu) čine ljudi. Na katu iznad osnove „stanuju“ načela: promicanje očuvanja okoliša, bolje upravljanje troškovima, stalno unapređenje marketinga, izvrsnost ljudskih potencijala i odgovornost prema zajednici. Na idućem katu Holcimove kuće je  strategija: usredotočenost na proizvod, globalno ravnomjerna zastupljenost, lokalni ljudi, svjetski standardi. A kao „krovni“ cilj navode stvaranje vrijednosti.

U financijskom izvješću prihodi su zastupljeni jednostavno, stavkom Ukupni prihodi te brojkom koja kasnije nije obrazlagana, dok je Ukupnim troškovima posvećeno malo više pažnje, pa su u Bilanci 2004. godine transparentno prikazani svi troškovi. Prilikom izrade sljedećeg izvješća ekipa Holcima mogla bi uzeti u obzir proširenje Bilance, te javnost malo detaljnije izvijestiti o financijskom poslovanju i poslovnim rezultatima, npr. Uvoz, izvoz, i sl. Također bi u idućem izvješću mogli više obavijestiti o financijama pojedinačnih tvornica (devet lokacija u Hrvatskoj) te da li na svih devet lokacija sustavno primjenjuju mjere DOP ili samo u centrali tvrtke.
Budući da je ovo zasad jedno izvješće, u kojem nije bilo mnogo uspoređivanja trenutnih sa rezultatima prošlih godina, izvješće i rezultati nisu usporedivi.

U Holcimovom Izvješću o održivom razvoju iz 2004. godine ne navodi se kada će izdati iduće, tj. koje je izvještajno razdoblje, već se taj podatak može naći na njihovoj web stranici, tamo se vidi da se Drugo izvješće o održivom razvoju Holcim Hrvatska očekuje 31. svibnja 2007.godine.

Predsjednik Uprave u uvodnoj izjavi navodi kako nadolazeća (2005.) godina pred tvrtku postavlja izazove, te se osvrće na prethodnu koja je, kako kaže, za njih bila po mnogo čemu značajna. Zaposlenici u proizvodnji su postavili novi rekord u proizvodnji klinkera, jednako kao i segment transportnih betona. Ušli su u jednu od najvrijednijih pojedinačnih investicija u industriji, unaprijeđenje mlina cementa, čime postaju jedna od energetski najefikasnijih tvornica cementa u Europi. Smanjena potrošnja električne energije koju će ostvariti jednaka je godišnjem utrošku 3000 domaćinstava u labinskom kraju.

Povisili su dimnjak kako bi postigli bolju disperziju emisija, izradili projekt zaštite od buke, nastavili aktivnosti oko postavljanja automatske imisijske postaje.

Zavidne rezultate ostvarili su i na polju suradnje s lokalnom zajednicom, sponzorstvima i partnerskim odnosom s mnogim nevladinim udrugama i školama. Nastavljaju sa programima stalne edukacije njihovih zaposlenika. Istiće se kako je ekodjelotvornost njihovo ponašanje; Sustav upravljanja kvalitetom, Sustav upravljanja okolišem i segment cementa certificirano je prema ISO 9001 i ISO 14001 1998. godine, a segment betona certificiran je prema ISO 9001.

U Holcimu „priznaju“ da postoje područja na kojima nisu u potpunosti zadovoljni. Poglavito kad je riječ o sigurnosti i zaštiti na radu. Na tom se području planiraju kontinuirano educirati, raditi i ustrajati na izvršenju ciljeva, jer je, kako kažu, cijena za propuste previsoka.

Što se tiće načina izrade izvješća napominju da su koristili Global Reporting Initiative smjernice, ali da istima nisu robovali. Cilj je bio dotaknuti sva područja relevantna za potpunost izvješćivanja, kako bi izradili usporedivo izvješće. Izvješće su zamislili kao komunikacijski alat. „...Htjeli smo njime obznaniti one podatke, za koje smo predpostavili da će najvećem broju zainteresiranih dati informacije koje ih uistinu zanimaju.“
Smatram da su u tome uspjeli, i da je izvješće čitko i pristupačno, čak i u stručnim opisima, npr. Proizvodnja cementa, zamjenska goriva ili emisije u zrak.
Njihova se volja, predanost i ozbiljnost možda najbolje može isčitati iz pitanja koje postaljaju: “Ukoliko ne uspijevamo poslovati na održiv način, trebamo li uopće poslovati?!“.

Kroz nekoliko primjera u izvješću pokazuju njihovu brigu i konkretan rad na očuvanju okoliša, o uporabi zamjenskih goriva i sirovina, kao važnom aspektu poslovanja u cilju sniženja troškova, koji ima nedvojben utjecaj na okoliš i korist za društvenu zajednicu. Ovdje im u prilog ide i činjenica da kontinuirano mjere i prate emisije u Koromačnu još od 1997.godine, uz obvezu stalnog unaprijeđenja i poboljšanja rada sustava, a za 2006. godinu planiraju izgradnju postrojenja za smanjenje tih emisija.
Isto vrijedi i za načelo sponzoriranja projekata civilnog sektora, kojim podupiru i žele promovirati upravo one projekte koji su odrađeni na održivi način, koji mogu osigurati svoju trajnost kroz dulje vremensko razdoblje.

„Svjetski standardi - lokalni ljudi“ slogan je koji plijeni pažnju a pod njim se krije i dio izvješća o ravnoteži odnosa Holcim grupe  i svjetskih standarda sa lokalnim znanjem i sposobnostima. Za pohvalu je pristup radnicima i način na koji žele pridobiti poštovanje, ne „preko noći“ već jedinim valjanima putem – edukacijom!
„... Kako bismo postigli da svi naši zaposlenici poštuju i provode zahtjevane mjere, pripremili smo određeni program mjera, treninga i revizija kojima želimo podići svjesnost o važnosti ovakvih načela. U Holcimu Hrvatska odlučili smo pripremiti paket informacija i dokumenata za svakog našeg zaposlenika.”
Paket obuhvaća Kodeks ponašanja, Načelo o sukobu interesa, Načelo informatičke sigurnosti i Propise o tržišnom nadmetanju, koji osiguravaju odgovornost i lojalnost zaposlenika, njihovu sigurnost ali i doprinose transparentnosti i ukupnosti poslovanja tvrtke.

Na ovo se poglavlje spretno nadovezuju ono o zaštiti na radu i ljudskim potencijalima u kojima se ističe kako se u Holcimu ne kriju iza statistika jer oni svoje ljude poznaju poimenice. Kao jedan od planova do kraja 2005. godine, navode potpuno zelenu piramidu. O čemu je riječ? Holcim je razvio set alata i procedura za lakše praćenje smijera poslovanja, pa su pojedine segmente tog sustava složili u piramidu. Ovisno o stupnju razvijenosti pojedinog procesa ili aktivnosti, pravokutnik u piramidi mijenja svoju boju - od crvene, koja predstavlja nedovoljnu razinu razvijenosti, preko žute, pa sve do zelene, koja pokazuje da je procedura za uspješno obavljanje postavljenih zadataka integrirana u poslovnu svakodnevnicu. Za sada, tj. 2004.g. je njihova piramida bila pretežno žuta, zelenili su se procesi Promjene i ispitivanja i Industrijske higijene i nadzora, dok su crveni bili Plan inspekcije, Istraživanje uzroka nesreće i korektivne akcije, Radna rehabilitacija i Upravljanje promjenama.
Pozdravljam Holcimov plan da u godinu dana ispuni tako ambiciozan cilj, i nadam se da će u ovogodišnjem drugom izvješću piramida biti, ako već ne potpuno zelena, onda barem bez crvenih polja!

U Holcimu se krajem godine već tradicionalno organizira ispitivanje zadovoljstva zaposlenika, proučavaju se rezultati i poduzimaju potrebne mjere u cilju otklanjanja uzroka eventualnog nezadovoljstva. Kako bi se zaposlenici odmorili od svakodnevne radne atmosfere, tvrtka nekoliko puta godišnje organizira skupove sa zajedničkim aktivnostima za jačanje timskog duha.

U želji za otvorenim i transparentnim komuniciranjem sa lokalnom zajednicom ekipa Holcima pokrenula je izdavanje magazina za lokalnu zajednicu u kojem nastoje informirati što se oko njih događa, a nije nužno vezano uz Holcim. Ime magazina je “Ca je novega?”, sugerirajući (pozitivnu) susjedsku radoznalost kroz ovo pitanje. Pokrenut je i Građanski sat kojim nastoje kroz  neposredan dijalog stvoriti platformu za razmjenu ideja o mogućim unaprijeđenjima života u lokalnoj zajednici.
Kako bi i njihovim dobavljačima i kupcima omogučili način na koji bi i oni mogli postati uspješniji, pokrenuli su izdavanje magazina. MagazinPlus je fokusiran na razmjenu ideja i iskustava između kupaca. Pruža korisne informacije o projektima, primjeni cementa i zaštiti na radu. Nadalje, uveli su i tradicionalno druženje s kupcima, kako bi se međusobno upoznali i poslovnom odnosu uz brojke, dodali i ljudsku karakteristiku. Također su za kupce organizirali seriju radionica kojima educiraju o uvjetima proizvodnje, uporabi zamjenskih goriva i sirovina, obvezama smanjenja CO2 emisije...

Osnivajući zakladu za održivo građenje Holcim foundation 2003. godine, tvrtka nastoji odgovoriti na izazov kojim rastuća globalna svijest o vrijednosti okoliša uvodi nove prioritete i koncepcije izgradnje i izvođenja gradnje. Ovdje nije samo riječ o materijalu pomoću kojeg se gradi, već jednostavno o kontekstu u kojem ljudi žive, rade,
kreću se i djeluju.

Holcim Hrvatska pokrenuo je sveobuhvatni projekt zaštite od buke, započet izradom karte buke (prva u Istarskoj županiji) i računalnog modela, pomoću kojih se mogu simulirati i odrediti zahvati koji će doprinjeti smanjenju buke; uz punu svjesnost koliko je taj projekt skup i dugotrajan, što, uz sponzorstva i donacije, pokazuje ulaganje i brigu ove tvrtke za lokalnu zajednicu.

Istiću želju sa suradnjom na području lokalne zajednice gdje rade i žive, prvenstveno zbog malog broja gospodarskih subjekata, s time i malog broja sponzora, te zbog blizine koja omogućava više vremena za posvećivanje provedbi projekata. Ekipa Holcima konkretno pomaže udrugama i školama koje ne mogu uobličiti svoje ideje u sprovedbeni proces, definiranjem projekta i, što je još i važnije, edukacijama, tako da one ubuduće mogu i samostalno pripremati materijale, time šireći krug sposobnih ljudi i podižući kvalitetu projekata.
Pri odabiru projekata nastoje prioritet dati onima koji promoviraju teme i akcije relevantne za održivi  razvoj, potičući jačanje svijesti o vrijednostima, učinkovitog sustava za gospodarenje otpadom, nužnosti štednje energije, spoznaji o potrebama sugrađana s tjelesnim ili mentalnim ograničenjima, i sl.
„Plan suradnje s udrugama i sponzorstva sastavni su dio našeg poslovnog plana.“ navode u izvješću.
„ ...Uobičajeno je sponzorstva povezivati s filantropijom. Međutim, Holcim i ovdje čini iskorak, čineći naše sponzorstvo sinergijom financijske potpore s partnerskim odnosom sa sprovoditeljem projekta.” Ovo je primjer prave „školske“ izjave kojom Holcim potvrđuje svoju upućenost i educiranost te shvaćanje, prihvaćanje i provođenje DOP-a u potpunosti.

vrh stranice

Naše publikacije

 

Arhiva
Pogledajte prijašnje artikle, vijesti, i ostalo na stanicama po ovim linkom...
 
Download
Kliknite ovdje da bi ste pogledali što imamo ponuditi na download od dokumenata i ostalog sadržaja vezanog za našu djelatnost...
 
Press clipping
Na ovim stranicama pogledajte kako mediji gledaju na aktivnosti naše firme: izvadci iz dnevnog tiska, specijaliziranih časopisa, radija, televizije i drugih medija...
 
Mapa weba
Sažeti pregled linkova i podlinkova web site-a chronos.hr možete pogledati ovdje