hrvatski english
 
CHRONOS Info d.o.o. je privatna Hi-Tech konzultantska tvrtka koja se bavi pružanjem usluga u oblasti ITC savjetovanja, marketinga, upravljanja projektima, management konzaltinga, poslovnog savjetovanja te organizacijom seminara, radionica i drugih vidova obrazovanja u Hrvatskoj i zemljama u regiji...
 

ISO 9001
Q-674
 
 
CHRONOS info kontakt
Medvedgradska 35
10000 Zagreb, Hrvatska
   
tel:

fax:
01-4667-059
01-4667-562
01-4666-977
   
e-mail: chronos@chronos.hr
 
  
www.icmci.org

 
www.europa.eu

 
www.ilo.org

 
www.oecd.org

 
www.hup.hr

 
www.zagreb.hr

Neformalno učenje

Neformalno obrazovanje (eng. non-formal education), je izvaninstitucionalno obrazovanje, sa slijedećim karakteristikama: organizirane i planirane obrazovne aktivnosti koje potiču individualno i društveno učenje, stjecanje različitih vještina i znanja, razvoj stavova i vrijednosti koje se dešavaju izvan sustava formalnog obrazovanja koje su komplementarne formalnom obrazovanju u kojima je sudjelovanje dobrovoljno, dizajnirane su i izvedene od strane obučenih i kompetentnih edukatora.

U današnje vrijeme, mnogo važniji pojam od trajnog zaposlenja (lifetime employment) postao je pojam trajne zapošljivosti (lifetime employability). Trajna pak zapošljivost ostvaruje se trajnim učenjem. Dok se osposobljavanje za trajnu zapošljivost postiže i formalnim i neformalnim obrazovanjem, trajna se osposobljenost za ostale životne uloge postiže pretežito neformalnim obrazovanjem, samoobrazovanjem i informalnim učenjem.

Približavanje Hrvatske Europskoj uniji pretpostavlja pripremanje odraslog stanovništa za ponašanje prema europskim standardima. To se postiže ne samo provođenjem europske obrazovne politike nego i sustavnim informiranjem o tome što Europska unija jest; kako bi se unaprijedilo razumijevanje načina života u njoj i zahtjeva koje valja ispuniti za uspješno djelovanje Hrvatske u europskom kontekstu.
Za priključenje Uniji nije dovoljno uskladiti zakone i uspostaviti odgovarajuće institucije nego valja na odgovarajući način osposobiti nove Europljane za život u novoj Europi.

Neformalno obrazovanje managera može se provoditi pomoću kraćih seminara kojima se svladavaju osnove managementa, dodatnim ciklusima od nekoliko predavanja za managere koji su prethodno apsolvirali osnove managementa, stažiranjem i studijskim posjetama većim poduzećima, institucijama za managersko obrazovanje, konzultacijama kojima stariji menadžeri pomažu manje iskusnima i samoobrazovanjem uz pomoć specijalizirane institucije.

 
vrh stranice

Naše publikacije

 

Arhiva
Pogledajte prijašnje artikle, vijesti, i ostalo na stanicama po ovim linkom...
 
Download
Kliknite ovdje da bi ste pogledali što imamo ponuditi na download od dokumenata i ostalog sadržaja vezanog za našu djelatnost...
 
Press clipping
Na ovim stranicama pogledajte kako mediji gledaju na aktivnosti naše firme: izvadci iz dnevnog tiska, specijaliziranih časopisa, radija, televizije i drugih medija...
 
Mapa weba
Sažeti pregled linkova i podlinkova web site-a chronos.hr možete pogledati ovdje