hrvatski english
 
CHRONOS Info d.o.o. je privatna Hi-Tech konzultantska tvrtka koja se bavi pružanjem usluga u oblasti ITC savjetovanja, marketinga, upravljanja projektima, management konzaltinga, poslovnog savjetovanja te organizacijom seminara, radionica i drugih vidova obrazovanja u Hrvatskoj i zemljama u regiji...
 

ISO 9001
Q-674
 
 
CHRONOS info kontakt
Medvedgradska 35
10000 Zagreb, Hrvatska
   
tel:

fax:
01-4667-059
01-4667-562
01-4666-977
   
e-mail: chronos@chronos.hr
 
  
www.icmci.org

 
www.europa.eu

 
www.ilo.org

 
www.oecd.org

 
www.hup.hr

 
www.zagreb.hr

Lokalni i regionalni razvoj

Lokalni razvoj (eng. Local developement) je produktivna transformacija određenog podučja koja kroz mobilizaciju institucija, zajednice i njenih resursa za rezultat ima širenje tržišta proizvoda i usluga, promoviranje mogućnosti zaposlenja i unaprjeđenje prihoda. Lokalni razvoj postaje alat za savjetovanje i socijalni dijalog u kojem je sudjelovanje svih sudionika, i u civilnom društvu i u lokalnoj socio-ekonomskoj strukturi, neophodno radi postizanja održivog rasta i napretka i rješavanja problema zaštite okoliša, tehnološkog napretka, dobrog upravljanja i efikasnih, dobro vođenih lokalnih institucija.

Decentralizacija i sve veća kompeticija donose izazove kao i mogućnosti za privatno poduzetništvo, javni sektor i organizacije koje se bave razvojem zajednice. Pri tome naglasak treba staviti na pregovaranje, dijalog, suradnju i približavanje različitih sektora i skupina s posebnim fokusom na interese i potrebe marginaliziranih grupa.

Lokalni ekonomski razvoj obuhvaća niz disciplina uključujući npr. prostorno planiranje i marketing. On također uključuje mnoge funkcije lokalne vlasti i privatnog sektora, ali i organizacije civilnog društva mogu odigrati važnu ulogu.
Lokalne zajednice odgovaraju na lokalne potrebe lokalnog ekonomskog razvoja na mnogo načina, te mogu biti primjenjeni različiti pristupi koji uključuju:

  • osiguravanje da je lokalna investicijska klima poticajna za poduzetništvo
  • podrška malim i srednjim poduzećima
  • poticanje osnivanja novih poduzeća
  • privlačenje vanjskih ulaganja (domaćih i međunarodnih)
  • investiranje u prostornu infrastrukturu.

Ključni element inicijativa lokalnog razvoja sposobnost je povezivanja i umrežavanja različitih aktivnosti na dosljedan način npr. kroz osnivanje prikladnih institucionalnih struktura, često temeljenih na lokalnim mrežama, organizacijama za pružanje potpore te izradom jasne i dogovorene strategije.

Regionalni pak razvoj je financijska i organizacijska asistencija regijama koje su slabije gospodarski razvijene. Proces razvoja sastoji se od izrade strateškog plana gospodarskog razvoja. Zatim je potrebno formirati lokalno tijelo koje će nadzirati implementaciju plana i rješavati pitanja koja se tiču zakonodavstva da bi se postigli ciljevi strateškog plana. Model gospodarskog razvoja naglašava sposobnost lokalnih samouprava da upravljaju svojim gospodarskim razvojem.


 
vrh stranice

Novosti

Novi projekti u CHRONOS Info

U okviru programa CARDS, naša tvrtka angažirana je na projektu Maksimiranje utjecaja društveno-gospodarskog razvoja Centra planinskog turizma Sveto Brdo u Ličko-senjskoj županiji...

 
Arhiva
Pogledajte prijašnje artikle, vijesti, i ostalo na stanicama po ovim linkom...
 
Download
Kliknite ovdje da bi ste pogledali što imamo ponuditi na download od dokumenata i ostalog sadržaja vezanog za našu djelatnost...
 
Press clipping
Na ovim stranicama pogledajte kako mediji gledaju na aktivnosti naše firme: izvadci iz dnevnog tiska, specijaliziranih časopisa, radija, televizije i drugih medija...
 
Mapa weba
Sažeti pregled linkova i podlinkova web site-a chronos.hr možete pogledati ovdje